הכחולה" - עמותת
אוהדי הפועל פ"ת

מספר חברים 24/25:
חידוש חברות והצטרפות

תקנון העמותה

יעד גיוס 3 מ׳ ₪

0

פרק ראשון - פרטים כלליים

פרק ראשון - פרטים כלליים
פרטים כלליים, מטרות

פרק שני - חברות בעמותה

פרק שני - חברות בעמותה
חברות בעמותה

פרק שלישי - האסיפה הכללית

פרק שלישי - האסיפה הכללית
האסיפה הכללית שעמותה

פרק רביעי - נבחרים בעלי תפקידים בעמותה

פרק רביעי - נבחרים בעלי תפקידים בעמותה
נבחרים בעלי תפקידים בעמותה

פרק חמישי - מחלקות ניהול מקצועיות

פרק חמישי - מחלקות ניהול מקצועיות
מחלקות ניהול מקצועיות

פרק שישי - מינוי בעלי מקצוע בשכר

פרק שישי - מינוי בעלי מקצוע בשכר
מינוי בעלי שכר בעמותה: רו"ח/מבקר העמותה , עו"ד/יועץ מישפטי

פרק שביעי - בחירות

פרק שביעי - בחירות
תהליך הבחירות בעמותה

פרק שמיני - ניהול חשבונות , הגשת מסמכים ועיון

פרק שמיני - ניהול חשבונות , הגשת מסמכים ועיון
ניהול חשבונות , הגשת מסמכים ועיון

פרק תשיעי - פירוק מרצון

פרק תשיעי - פירוק מרצון
הליך פירוק העמותה

השארו מעודכנים

חידוש חברות והצטרפות

הצטרפות לעמותה
2016-2024 @ כל הזכויות שמורות לעמותת "הכחולה"
לתקנון שימוש באתר