הכחולה" - עמותת
אוהדי הפועל פ"ת

מספר חברים 24/25:
חידוש חברות והצטרפות

ועדת קבלה - פעילות חודשית

יעד גיוס 3 מ׳ ₪

0

סיכום פעילות ינואר 2020

סיכום פעילות ינואר 2020
שלום חברים,תקנון העמותה מחייב את הוועדות הנבחרות לפרסם סיכום חודשי של פעילותן, להלן הסיכום של ועדת קבלה לחודש ינואר,מאז הבחירות בחודש יוני 2019 ועדת קבלה פועלת ותמשיך לפעול לשיפור התנהלות העמותה באופן הבא:שקיפות ושיתוף  - הוקם צוות שקיפות שפועל בשיתו...

ועדת קבלה ובחירות  - סיכום פעילות דצמבר 2019

ועדת קבלה ובחירות  - סיכום פעילות דצמבר 2019
שלום חברים,תקנון העמותה מחייב את הוועדות הנבחרות לפרסם סיכום חודשי של פעילותן, להלן הסיכום של ועדת קבלה לחודשים נובמבר-דצמבר,ועדת קבלה פועלת לבניית מנגנון לשיפור התנהלות עמותה בהיבטים הבאים:סדר וסנכרון  יכולת קבלת החלטות באופן דמוקרטישקיפות ושיתוף קי...

ועדת קבלה ובחירות  - סיכום פעילות אוקטובר 2019

ועדת קבלה ובחירות  - סיכום פעילות אוקטובר 2019
שלום חברים,בהתאם לתקנון ועקרון השקיפות אנו מפרסמים פה סיכום של פעילות ועדת קבלה לחודש אוקטובר,במהלך החודש קיימנו מספר שיחות ועידה בנושא ה"מדריך החבר לכחולה" שהינו מדריך שהוכן ע"י מתנדבי הועדה המדריך יאפשר לכל אוהד להצטרף לפעילות העמותה בצורה מסודרת ו...

ועדת קבלה ובחירות  - סיכום פעילות ספטמבר 2019

ועדת קבלה ובחירות  - סיכום פעילות ספטמבר 2019
שלום חברים,בהתאם לתקנון ועקרון השקיפות אנו מפרסמים פה סיכום של פעילות ועדת קבלה לחודשים ספטמבר,במהלך החודש האחרון קיימנו 2 מפגשים בהם הצגנו את "המדריך לחבר בכחולה" שמטרתו היא ליצור ערוץתקשורת מסודר בין אוהדי הפועל פ"ת לעמותה , במפגש השני שהתקיים בשבו...

ועדת קבלה ובחירות  - סיכום פעילות יולי-אוגוסט 2019

ועדת קבלה ובחירות  - סיכום פעילות יולי-אוגוסט 2019
שלום חברים,בהתאם לתקנון ועקרון השקיפות אנו מפרסמים פה סיכום של פעילות ועדת קבלה לחודשים יולי-אוגוסט,בתחילת חדש יולי קיימנו מפגש בין חברי הוועדות הנבחרות של העמותה לטובת היכרות ויצירת שיתוף פעולה בין הוועדות, בישיבה עלו צרכים שונים שנדרשים לטובת התנהל...

השארו מעודכנים

חידוש חברות והצטרפות

הצטרפות לעמותה
2016-2024 @ כל הזכויות שמורות לעמותת "הכחולה"
לתקנון שימוש באתר